DE BASISBEHANDELING VORMT DE START VAN ÉÉN VAN DE ZES SPECIALE BEHandelingen
Alle behandelingen in één overzicht
BASIS
Na een intakegesprek en voetonderzoek worden uw voeten uitgebreid behandeld en de nagel- en huidproblemen opgelost.
DIABETES
Diabetes mellitus kan gevolgen hebben voor de conditie van uw voeten. Een voetscreening is de basis van goede voetzorg voor DM.
REUMA
Behandeling is risicovol vanwege pijnlijke drukplekken of specifieke klachten.
oncologie
Een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject wordt in afstemming met de behandelend arts ingezet, alvorens een voetscreening plaatsvindt.
spasmen
Spasme leidt tot een verhoogde spierspanning . Door de onverwachte bewegingen is het lastig om zelf uw voeten te verzorgen .
SPORT
Aandacht voor de voeten bij sporters is gewenst aangezien tijdens het sporten de voeten extra onder druk komen te staan.
MANNEN
Behandelen van meestal zwaar belaste voet en advies werkschoenen of oplossingen voor aanverwante klachten