Behandeling bij Diabetes

De behandeling bij een Diabetisch cliënt
Indien u diabetisch bent, wordt er minimaal eenmaal per jaar een uitgebreide screening uitgevoerd door de podotherapeut. Tijdens deze screening wordt er zeer nauwkeurig getest of er sprake is van vaatlijden, neuropathie, verminderd gevoel, temperatuurverschil, minder beweeglijkheid. Ook wordt er advies gegeven over het te dragen schoeisel.

Pedicure Rozenburg werkt volgens de Zorgmodule “Preventie Diabetische Voetulcera”opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en Provoet. Deze Zorgmodule wordt tevens door de huisartsen en praktijkondersteuners gevolgd, zodat het risico van de Diabetisch cliënt op een adequate manier herkend en vervolgens behandeld wordt. Pedicure Rozenburg volgt alle noodzakelijke bijscholingen betreft de Diabetische cliënt.